Waarom zou je een gevel met heet water reinigen?

Stoomcleanen is de meest voorkomende techniek om een gevel te reinigen. Hierbij maken we de muren schoon met heet water onder hoge druk. We krijgen geregeld de vraag in hoeverre het nou nut heeft om heet water in plaats van koud water te gebruiken. Zeker in een tijd waarbij we bewust met energie en grondstoffen omgaan is dat een legitieme vraag.

Het principe van stoomcleanen

Bij het stoomcleanen van een gevel wordt de vervuiling in de gevel opgelost in het water wat je tegen de gevel spuit. Heet water bevat meer (warmte) energie dan koud water. Deze energie zorgt ervoor dat er meer vuil in het heet water dan in koud water kan worden opgelost.

Het verschil tussen koud en heet water is duidelijk te zien.

Energie en gevelreiniging

Maar je kunt op meer manieren energie toevoegen aan het reinigingsproces. Zo is de waterdruk ook van invloed op het resultaat: hoe hoger de druk, des te beter het resultaat. Tot op zekere hoogte natuurlijk, want met een te hoge druk kun je de gevel beschadigen.

Daarnaast kunnen we een reinigingsmiddel toevoegen aan het water, dit doen we bij powercleanen of chemisch reinigen. Dit reinigingsmiddel zorg óf voor extra oplossend vermogen, óf voor een chemische reactie die het mogelijk maakt om het vuil op te lossen. In beide gevallen wordt er energie toegevoegd aan het water.